Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Raven. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Raven. Raven biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Terms of Service", "Terms"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hiernaar wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website besn.read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of geen gebruik maken van diensten. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U op dit gewenst moment op deze pagina de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel en mag ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).
U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard overbrengen.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens het overzetten van netwerken.
U stemt ermee in om geen delen van de Service, het gebruik van de Service of de Service of enig contact op de website of enig contact op de website waarmee de service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.
De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak inbegrepen en hebben geen invloed op deze Voorwaarden of op een andere manier.

AFDELING 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt of als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

AFDELING 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN
Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of aan derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retour of uitwisseling volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen inzicht van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te staken. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

AFDELING 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen orders omvatten die door of onder dezelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar eigen weten, lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie ons retourbeleid.

AFDELING 7 - FACULTATIEVE GEREEDSCHAPPEN
We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of invoer hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals het is" en "beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor of met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en appvan de voorwaarden waarop de desbetreffende externe aanbieder(s) de desbetreffende externe aanbieders verstrekken.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze servicevoorwaarden.

AFDELING 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we rechtvaardigen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn verricht in verband met websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

AFDELING 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in alle opmerkingen die u ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; 2. een schadevergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken bepalen, te controleren, te bewerken of te verwijderen, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend te zijn of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, waaronder auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigen recht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat uw computervirus of andere malware bevat die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of anderszins ons of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

AFDELING 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het indienen van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

AFDELING 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt verzonden).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken,beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

AFDELING 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor onwettig doel; b) anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) in strijd zijn met internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) te treiteren, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere vormen van kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, crawl of schraap; j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om de dienst te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'as is' en 'as available' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van handelsbaarheid, koopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Raven, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) , strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst , verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal toegestane mate van de wet.

AFDELING 14 - SCHADELOOSSTELLING
U stemt ermee in om schadeloos te stellen, te verdedigen en hold onschadelijk Raven en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze Terms of Service of de documenten die zij op nemen door verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 - VERDEVERBAARHEID
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze dienstvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht van deze servicevoorwaarden te zijn afgesneden, deze vaststelling laat de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen onverdeeld beïnvloeden.

AFDELING 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat deze door u of ons zijn beëindigd. U deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet meer wilt gebruiken of wanneer u onze site niet meer gebruikt.
Als u naar eigen oordeel niet slaagt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een termijn of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dus de toegang tot onze Diensten (of enig deel daarvan) ontzeggen.

AFDELING 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze dienstvoorwaarden uitoefenen of handhaven, vormt geen afstand van dit recht of een bepaling.
Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot , alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze dienstvoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de redactie.

AFDELING 18 - BESTUURSRECHT
Deze servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten aanbieden, worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

AFDELING 19 - WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN
U op deze pagina op elk gewenst moment de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

AFDELING 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten op ian@raven.style naar ons worden gestuurd.

 

Verdere voorwaarden

Deze paragrafen vertellen u de Algemene Voorwaarden waarop wij de producten ("de producten") uit ons bedrijf leveren. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt. U moet begrijpen dat door het bestellen van een van onze producten u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Uw aandacht wordt met name gevestigd op de beperking van de aansprakelijkheidsbepalingen in voorwaarde 10.

Je moet niet boeken een loodgieter, elektricien, bouwener of een andere installateur totdat alle producten zijn geleverd en gecontroleerd.

Producten moeten worden geïnstalleerd door geschikte gekwalificeerde of geregistreerde installateurs.

 1. INFORMATIE OVER ONS

Raven is een handelsnaam van Solveig Ltd bedrijf 9471489 geregistreerd in Engeland en Wales handel uit

Omnibus Business Centre

39-41 Noorderweg

Londen

N7 9DP

. Ons btw-nummer is 210941052.

 1. UW STATUS

Door een bestelling bij ons te plaatsen, garandeert u dat:-

a.) Je bent wettelijk in staat om een bindend contract aan te gaan;

b.) U bent minstens achttien (18) jaar oud;

c.) Alle gegevens die u ons verstrekt met het oog op het bestellen of kopen van goederen zijn waar, accuraat, actueel en volledig in alle opzichten; En

d.) U bent bevoegd om de creditcard of betaalkaart waarmee u een product(en) koopt te gebruiken en dat er voldoende geld op uw rekening staat om de betaling van het bestelde product(en) te dekken.

 1. HOE HET CONTRACT WORDT GEVORMD TUSSEN U EN ONS

3.1. Na het plaatsen van een bestelling bij ons ontvangt u een eerste e-mail van ons waarin wordt erkend dat wij uw bestelling hebben ontvangen en dat er een verdere e-mail wordt verzonden (meestal binnen 2 werkdagen na de eerste e-mail) met het adviseren van beschikbaarheid en een geschatte leverdatum voor het product(en). Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling (via onze site of via de telefoon of fax of schriftelijk) vormt een aanbod van u om een product(s) te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en de beschikbaarheid van het product, en we zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen die een factuur bevat. Na betaling van de factuur wordt uw bestelling verwerkt aan onze fabrikant. Het contract tussen ons ("het contract") wordt alleen gevormd wanneer u de betaling doet. Om twijfel te voorkomen, zullen we geen enkele bestelling verwerken totdat we de betaling van u volledig en goedgekeurde fondsen hebben ontvangen met betrekking tot een bestelling, inclusief BTW en leveringskosten.

3.2. Het contract heeft alleen betrekking op producten waarvan we de verzending in de factuur voor betaling hebben bevestigd. Wij zijn niet verplicht om andere producten te leveren die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling totdat de factuur en betaling van dergelijke producten in een afzonderlijke mededeling is bevestigd.

3.3. Bij het plaatsen van een bestelling garandeert u dat alle verstrekte informatie en/of specificaties volledig en nauwkeurig zijn.

3.4. Alle bestellingen moeten schriftelijk worden geplaatst via e-mail.

3.5 Alle specificaties, beschrijvingen, kleuren of illustraties van producten worden uitsluitend verstrekt met het oog op het geven van een benadering van de verkochte producten en wij zijn niet aansprakelijk voor enige variaties in enige specificatie, beschrijving of kleur van het product(en) die geen wezenlijke invloed hebben op de specificatie, het gebruik of de werking van het product.

3.6. Wij behouden ons alle rechten voor om uw bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

3.7. Elke offerte is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de datum, op voorwaarde dat we deze niet eerder hebben ingetrokken. Elke offerte wordt gegeven op basis van het feit dat er geen opdracht tot stand komt totdat de factuur overeenkomstig voorwaarde 3.1 is betaald.

 1. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

4.1. Uw bestelling wordt verzonden met een redelijke termijn van de aangegeven. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen tijdens lokale leveringen, douaneprocedures en zeevracht. Wanneer we ons ervan bewust worden dat de leveringsdatum kan worden uitgesteld, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en streven we ernaar u een herziene datum te verstrekken. Levering van producten zal meestal rechtstreeks vanuit Japan.

4.2. Als u meer dan één product bestelt, kunnen de producten in afzonderlijke termijnen aan u worden geleverd. Elke tranche is een apart contract en geen opzegging van één contract met betrekking tot eenstalment geeft u het recht om een ander contract of tranche te annuleren.

U moet geen loodgieter, elektricien, bouwer of een andere installateur boeken totdat alle producten zijn geleverd en gecontroleerd. Producten moeten worden geïnstalleerd door een voldoende gekwalificeerde of geregistreerde installateur.

4.3. Voor alle leveringen is een handtekening vereist. Leveringen zullen worden gedaan aan de "stoeprand", begane grond van een leveringsadres alleen. U stemt ermee in (op eigen kosten) adequate en passende handarbeid te verrichten voor het lossen van het Product(en). Als het afleveradres niet per vrachtwagen bereikbaar is, moet u ons op het moment van bestelling telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen.

4.4. U moet alle producten grondig inspecteren voordat u tekent voor levering. Als artikelen defect of beschadigd zijn bij levering, moet u ons hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met voorwaarde 8.3.

4.5. Als u de levering van het product(en) niet op tijd afneemt of als wij het product(en) niet op tijd kunnen leveren omdat u geen adequate leveringsinstructie hebt gegeven, wordt het product(en) teruggestuurd naar het transportdepot en wordt een verdere leveringsdatum geregeld. U stemt ermee in om de kosten van een volgende herlevering te dekken.

4.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u al dan niet financieel maakt, als gevolg van onze vertraging of het niet halen van de datum waarop de vertraging wordt veroorzaakt door redenen buiten onze controle.

4.7. Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van fouten die de koper heeft gemaakt tijdens het aankoopproces, bijvoorbeeld het invoeren van onjuiste adresgegevens, dus zorg ervoor dat alle informatie correct is voordat u uw bestelling verwerkt.

4.8. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet leveren van producten, tenzij u ons schriftelijk in kennis stelt van het niet-leveren binnen drie dagen na de datum waarop het product(en) in het kader van normale gebeurtenissen zou zijn ontvangen. Onze aansprakelijkheid voor het niet leveren van producten is beperkt tot het vervangen van het product(en) binnen een redelijke termijn.

4.9. Levering op een ander adres dan het gefactureerde adres is naar eigen inzicht.

4.10. Onze niet op voorraad zijnde artikelen met een geschatte tijdschaal. Dit zijn data die door onze leveranciers worden geschat en kunnen worden gewijzigd. We zullen bevestigen wanneer een artikel weer op voorraad is via telefoon of e-mail, en vervolgens kan actie worden ondernomen voor de door u gekozen leveringsmethode.

4.11. Wanneer goederen worden opgehaald bij het verzendingsmagazijn of de productieleverancier van Solveig Ltd UK, worden zij onder de verantwoordelijkheid van de aangewezen koerier. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging die de koerier ervaart.

4.12. Voor standaard palletleveringen ligt de verantwoordelijkheid voor het weggooien van verpakkingsmaterialen, zoals pallets, bij de klant.

 1. RISICO EN TITEL

5.1. Het product(en) is op eigen risico vanaf het moment van levering.

5.2. Eigendom van het product(en) gaat alleen aan u over wanneer we de volledige betaling, hetzij vrijgemaakt, van alle verschuldigde bedragen voor het product(en) ontvangen, inclusief verzendkosten.

 1. PRIJS EN BETALING

6.1. De prijs van een product wordt vermeld op de verkooporder of factuur of offerte, behalve in geval van kennelijke fouten. Korting voor bulkaankopen wordt op aanvraag beschikbaar gesteld.

6.2. Deze prijzen worden weergegeven als exclusief BTW en exclusief verzendkosten, die zullen worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag zoals vastgelegd in ons leveringsbeleid. Een leveringskosten kunnen van toepassing zijn op de levering aan sommige afgelegen postgebieden, afhankelijk van de locatie en de aard van het bestelde product(en). Als dergelijke leveringskosten van toepassing zijn, zullen wij u op het moment van bestelling op de hoogte brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie over de bezorgkosten naar afgelegen postgebieden, in het buitenland en naar locaties buiten het vasteland van het Verenigd Koninkrijk.

6.3. Prijzen kunnen te allen tijde veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een Invo hebben gestuurdIjs.

6.4. Ons bedrijf bevat een groot aantal product(en) producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die op onze site worden vermeld, verkeerd geprijsd zijn. We zullen normaal gesproken de prijzen controleren als onderdeel van onze verzendprocedure, zodat, wanneer een product(s) de juiste prijs lager is dan onze opgegeven prijs, we een lager bedrag in rekening brengen bij het verzenden van het Product naar u. Als de juiste prijs van een product(en) hoger is dan de prijs die op onze site staat vermeld, zullen we normaal gesproken, naar eigen inzicht, contact met u opnemen voor instructies voordat het Product(s) verzendt of uw bestelling afwijzen en u op de hoogte stellen van een dergelijke afwijzing.

6.5. Wij zijn niet verplicht om het product(en) aan u te verstrekken tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat we u een factuur hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsstelling had kunnen worden erkend.

6.6. Betaling voor alle producten moet worden betaald door overschrijving. De betaling vindt plaats op het moment van bestelling. Een bestelling wordt pas verzonden nadat de volledige betaling voor die bestelling is ontvangen.

6.7. Om ervoor te zorgen dat uw creditcard, betaalpas of betaalkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, valideren we naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt tegen de juiste databases van derden. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kunnen persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, worden verstrekt aan een geregistreerd kredietreferentiebureau dat een register van die informatie kan bijhouden. U er zeker van zijn dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat een kredietcontrole niet wordt uitgevoerd en dat uw kredietwaardigheid niet wordt beïnvloed. Alle door u verstrekte informatie wordt veilig en strikt behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

 1. CONSUMENTENRECHTEN

7.1. Als u als consument aanbestedende, u op elk moment binnen drie werkdagen een contract opzeggen, te beginnen op de dag nadat u uw factuur heeft ontvangen. Om twijfel te voorkomen, omvat een werkdag van maandag tot en met vrijdag, maar omvat het weekend en alle bank- en/of feestdagen. In dit geval ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die voor het product(en) is betaald in overeenstemming met ons restitutiebeleid (vastgelegd in voorwaarde 9).

7.2. Om een contract te annuleren, moet u ons hiervan per e-mail of schriftelijk op de hoogte stellen. Het niet schriftelijk informeren van uw voornemen om het product(en) vóór de verzendkosten terug te sturen, kan leiden tot vertraging onder voorwaarde 9.

 1. Kwaliteit

8.1. Wij garanderen u dat bij levering van een product dat via ons bij ons is gekocht, van bevredigende kwaliteit is en redelijk geschikt is voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten gewoonlijk worden geleverd.

8.2. De meeste producten die via ons bedrijf zijn gekocht, hebben een volledige fabrieksgarantie of -garantie. We zullen onze redelijke inspanningen gebruiken om het voordeel van enige garantie of garantie die ons door de fabrikant van het product(en) wordt gegeven, over te dragen, maar we garanderen het product(en) niet afzonderlijk zelf. Eventuele vermeende gebreken die zich voordoen in de garantie- of garantieperiode moeten door u worden behandeld onder de voorwaarden van de garantie of garantie. Houd er rekening mee dat de garantie of garantie niet geldig is als het product(en) wel of niet is geïnstalleerd door een geregistreerde installateur (indien van toepassing).

8.3. Als u een product ontvangt dat beschadigd of defect is (ook als gevolg van schade tijdens het transport), zullen wij, naar uw keuze, het bedrag dat u voor een dergelijk product hebt betaald (in overeenstemming met ons restitutiebeleid dat is vastgelegd in voorwaarde 9) vervangen, mits u ons binnen drie dagen na levering van het Product(s) op de hoogte stelt van dergelijke schade of defecten per e-mail of schriftelijk. We kunnen u vragen om dergelijke producten terug te sturen naar de leverancier of fabrikant op onze kosten voor een onderzoek. Het product(en) should in hun originele verpakking, in dezelfde staat waarin u ze hebt ontvangen, ongebruikt en moet vergezeld gaan van alle bijbehorende ordergegevens.

8.4. Wanneer een product beschadigd is terwijl u in uw bezit is, of wanneer wij de klacht voor het beschadigde of defecte product niet gerechtvaardigd achten, zijn wij niet verplicht de teruggave van dit product te accepteren. In dergelijke omstandigheden zullen wij u laten weten dat het product beschikbaar is voor herlevering en bent u aansprakelijk voor eventuele redelijke leveringskosten.

8.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor een schending van een van de garanties in voorwaarde 8.1. als:-

a). U maakt na het aanbrengen van een dergelijke kennisgeving verder gebruik van het product(en); Of

b). Het defect ontstaat doordat u (of een door u ingeschakelde derde) de instructies over de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van het product(en) van (indien er geen) goede handelspraktijken is, niet heeft opgevolgd; Of

c). U wijzigt of repareert dit product(en).

8.6. Indien wij voldoen aan voorwaarde 8.3, zijn wij niet verder aansprakelijk voor een schending van een van de garanties in voorwaarde 8.1 met betrekking tot het product(en).

 1. ONS RESTITUTIEBELEID

9.1. Alle geleverde goede zijn op maat gemaakte bestelling, wat betekent dat ze speciaal voor u zijn besteld.

9.2. U uw bestelling annuleren, tot 48 uur nadat de factuur is betaald. Op dat moment zal een volledige terugbetaling worden gedaan.

9.3. We zullen meestal het geld dat van u wordt ontvangen, terugbetalen met dezelfde methode die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop te betalen.

 1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Onder voorbehoud van de voorwaarden 3, 4 en 6 zijn de volgende bepalingen vastgelegd in onze volledige financiële aansprakelijkheid (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheden van onze werknemers, agenten en onderaannemers) ten aanzien van;

a) elke overtreding van deze voorwaarden;

b) elk gebruik of wederverkoop door u van een van de producten, of van een product waarin een van de producten is verwerkt; En

c). elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige handeling of nalatigheid, met inbegrip van nalatigheid die voortvloeit uit of in verband met de overeenkomst. 10.2. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze

a). voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; Of

b) op grond van artikel 2, lid 3, van de Consumer Protection Act van 1997; Of

c). voor elke kwestie die het illegaal en/of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten; Of

d). voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken.

10.3. Onder voorbehoud van voorwaarde 10.2 en voorwaarde 10.3

a). Onze totale aansprakelijkheid in het contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van de wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, die voortvloeien uit de uitvoering of de overwogen uitvoering van het contract is beperkt tot £ 1.000 in verband met openbare en productaansprakelijkheid en £ 1.000.000 in verband met handelingen of nalatigheden van onze werknemers, agenten en onderaannemers; en b). Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van bedrijf of uitputting van de goede wil in elk geval, of directe, indirecte of consequente of enige vordering tot gevolgvergoeding dan ook die voortvloeit uit of in verband met het contract.

10.4 . Wij zijn niet verantwoordelijk voor direct of indirect verlies(en) die optreden als gevolg van uw misbruik van het Product(en), inclusief maar niet beperkt tot direct of indirect verlies(en) dat optreedt als gevolg van uw defecte installatie van het Product(en) en/of het niet opvolgen van installatie-instructies met betrekking tot Product(s).

10.5. Wanneer u een product(en) van een derde verkoper koopt via onze site, wordt de individuele aansprakelijkheid van de verkoper vastgelegd in de algemene voorwaarden van de verkoper.

10.6. Wij raden het boeken van installateurs af, of voorbereidende werkzaamheden verrichten tot de volledige ontvangst en inspectie van uw goederen, en zijn niet aansprakelijk voor transactiesn kosten, gevolgschade of compensatie op enigerlei wijze. Levertijden worden te goeder trouw als schattingen opgegeven, maar kunnen niet als nauwkeurige of exacte informatie worden opgevat.

10.7. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele loodgieterskosten, gevolgschade of compensatie.

 1. Invoerrecht

11.1. Als u producten bij ons bedrijf bestelt voor levering buiten het Verenigd Koninkrijk, kunnen deze onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven wanneer de levering de specifieke bestemming bereikt. Tenzij anders vermeld, bent u verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze kosten en hun bedrag niet kunnen voorspellen. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst.

11.2. Houd er ook rekening mee dat u moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de producten bestemd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor elke schending door u van dergelijke wetten.

 1. SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

Toepasselijke wetten vereisen dat sommige van de informatie of communicatie die we naar u sturen schriftelijk moet zijn. Elke bestelling(en) moet schriftelijk via e-mail worden geplaatst. We nemen per e-mail contact met u op of geven u informatie door berichten op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, aankondigingen, informatie en andere communicatie die wij u verstrekken elektronisch voldoen aan alle wettelijke vereisten die dergelijke communicatie schriftelijk stelt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 1. Mededelingen

Alle mededelingen die u aan ons heeft gegeven, moeten worden gegeven aan Solveig Ltd UK op 2 Edeleny Close, Londen, N2 0FE. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen op het e-mail- of postadres dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de manieren die zijn opgegeven in voorwaarde 12 hierboven. Bij het verlenen van de betekening of kennisgeving volstaat het om in het geval van een brief aan te tonen dat een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gestempeld en in de post is geplaatst en in het geval van een e-mail dat deze e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde is verzonden.

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

14.1. Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en wijst toe.

14.2. U mag het contract, of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen of anderszins kwijt zijn, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.3. We kunnen het contract, of een van onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het contract overdragen, toewijzen, in rekening brengen, in rekening brengen, in rekening brengen of anderszins afstoten.

 1. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

15.1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of uitstellen van de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van het contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (een overmachtsgebeurtenis).

15.2. Een overmachtsgebeurtenis omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeuren, weglating of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat met name (zonder beperking) het volgende;-

a). Stakingen, lock-outs, of andere industriële actie.

b). Burgerlijke commotie, rel, invasie, terroristische aanslag, of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of bedreiging of voorbereiding op oorlog. c). Daad van God, Vuur, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp.

d). Onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.

e). Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

f). De handelingen, decreten, wet- en regelgeving of beperkingen van een overheids- of statutaire autoriteit.

Onze prestaties op grond van een contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat deeure Event gaat door en we hebben een verlenging van de tijd voor prestaties voor de duur van die periode. We zullen onze redelijke inspanningen gebruiken om een Overmachtsevenement af te sluiten of om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen uit hoofde van het contract kunnen worden uitgevoerd ondanks het Overmachtsevenement.

 1. Opheffing

16.1. Het niet of het uitstellen van een bepaling van het contract als een afstand van een van onze rechten uit hoofde van het contract wordt niet opgevat als een afstand van een van onze rechten uit hoofde van het contract.

16.2. Elke ontheffing door ons of elke schending van, of enige wanbetaling onder, een bepaling van het contract mag niet worden opgevat als een ontheffing van een latere schending of wanbetaling en mag op geen enkele wijze van invloed zijn op de andere voorwaarden van het contract.

 1. Scheidbaarheid

Indien een van deze Algemene Voorwaarden of een bepaling van de overeenkomst door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in welke mate dan ook wordt vastgesteld, zal deze termijn, voorwaarde of bepaling in die mate worden afgesneden van de resterende voorwaarden en bepalingen die door de wet ten volle geldig zullen blijven.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

18.1. Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk in staat wordt genoemd, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een overeenkomst en deze overeenkomst vervangt elke voorafgaande overeenkomst, overeenstemming of regeling tussen ons, mondeling of schriftelijk.

18.2. Wij erkennen allemaal dat geen van ons zich bij het aangaan van deze overeenkomst heeft gebaseerd op vertegenwoordiging, verklaring, garantie, verbintenis of belofte van de ander of die worden geïmpliceerd uit iets dat in onderhandelingen tussen ons is gezegd of geschreven vóór een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden.

18.3. Geen van ons zal vóór de datum van een overeenkomst (tenzij deze onware verklaring op frauduleuze wijze is opgesteld) enige onware verklaring van de andere, mondeling of schriftelijk, vóór de datum van een overeenkomst hebben afgelegd (tenzij deze onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en het enige rechtsmiddel van de andere partij is voor schending van het contract zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 1. RECHTEN VAN DERDEN

De partijen bij deze overeenkomst zijn niet van plan een termijn van de overeenkomst uitvoerbaar te maken op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 door een ieder die geen partij bij de overeenkomst is.

 1. ONS RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE VARIËREN

20.1. We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen om rekening te houden met veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, veranderingen in betalingsmethoden, wijzigingen in relevante wetten en vereisten van de wetgever en veranderingen in de mogelijkheden van ons systeem.

20.2. U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij (i) een wijziging in dat beleid of deze Algemene Voorwaarden vereist is om door de wet of de overheidsinstantie te worden gemaakt (in welk geval het van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst), of (ii) als we u op de hoogte stellen van de wijziging in dat beleid of deze Algemene Voorwaarden voordat we u de Verzendbevestiging (in dat geval hebben we het recht om aan te nemen dat u de wijziging van de Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen drie werkdagen na ontvangst door u van het Product(en) op de hoogte stelt van het tegendeel.

 1. BESTUURSRECHT&RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 1. GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

Alle gegevens die u ons verstrekt waaruit wij u kunnen identificeren, worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

 1. LINKS NAAR EN VAN ANDERE SITES
 2. We kunnen links op onze site naar de sites van andere bedrijven, al dan niet aangesloten bij ons. We kunnen geen enkele toezegging doen dat de goederen die u koopt van externe verkopers via onze site, of van bedrijven naar waarvan we een link op onze site hebben verstrekt, van bevredigende kwaliteit zullen zijn, en dergelijke garanties worden door ons absoluut afgewezen. Deze disclaimer heeft geen invloed op uw wettelijke rechten op de derde verkoper. We zullen u op de hoogte brengen wanneer een derde partij betrokken is bij een transactie en we kunnen uw klantgegevens met betrekking tot die transactie bekendmaken aan de externe verkoper