The Imperial Hotel, Tokyo

Det säger mycket om ett företag när det är första kunden är Frank Lloyd Wright!

Vår kakel tillverkare, INAX av Japan, är en av de få kunna göra ett sådant uttalande.

Det gamla Imperial Hotel — färdigställt 1923 — ritades av Frank Lloyd Wright, en av de mest kända arkitekterna under 1900-talet. Han producerar en dramatisk miljö av fängslande skuggor, skapad av både naturligt och artificiellt ljus, intrikata geometriska väggmönster, och högt i tak; en plats som passar för utländska dignitärer och armaturer. Noterbara arkitektoniska element inkluderade gula plattor, terrakotta och Oya sten som används i byggnadens väggar. Från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet såg Japan en våg av byggnader i västerländskt rött tegel. Wright undvek dock denna trend, söker olika material från hela Japan. Med hjälp av de material han hittade, designade Wright anpassade kakelplattor och Oya stenkonstruktioner för Imperial Hotels väggar. Några av de plattor som skisserat kammade finish som skilde sig något i utseende från kakel till kakel. Denna design fortsatte med att ha en betydande inverkan på japansk arkitektur, särskilt från 1920-talet till 1940-talet, under vilken Wright-inspirerade byggnader dök upp i hela Japan.

Den Hikkaki är en kopia av den första kakel som produceras för Frank.