INAX har skapat en serie kakelplattor baserade på japansk kultur och tradition, med ytterligare inspiration från naturen och säsongens nyanser. Detta resulterar i brickor ingjutna med det japanska folkets känslighet och förfining; inklusive det distinkta tidlösa tillvägagångssättet omotenashi (anda av gästfrihet)

INAX grundare, Hatsunojo Ina, var högt ansedd för sina kunskaper i Yakimono (lergods) och anlitades av Frank Lloyd Wright 1919 för att producera 2,5 miljoner plattor till sitt nya Imperial Hotel i Tokyo. Tyvärr demonterades denna fantastiska arkitektur 1967 men en del av de dekorativa plattorna har bevarats i INAX-museet.

Tillverkaren INAX har skapat en serie plattor som bygger på kultur och tradition som odlats av den japanska befolkningen. Sådan tradition, kultur och teknik som förts vidare genom det japanska DNA:t har noggrant bevarats, med den främsta tillgivenhet och uppskattning för naturen. Japansk känslighet för skönhet inkluderar andan av omotenashi (gästfrihet), en tidlös inställning till skönhet som mycket möjligt kan vara distinkt japansk.

Inspiration från japansk kultur, tradition och säsongsbetonade nyanser gör kakel ingjutna med känslighet och förfining av det japanska folket.