Även om inte direkt "Eco-Warriors", direktörerna för Raven göra medvetna och positiva ansträngningar för att minimera deras inverkan på miljön; de är båda vegan, resor på kollektivtrafiken där det är möjligt, när det inte är, dela en helt elbil och deras hemmakontor makt kompletteras med takmonterade solpaneler.

Moderbolaget till vår japanska kakel tillverkare, INAX, är LIXIL Corporation och som en del av en av deras tre grundläggande principer "Gör det rätta", har åtagit sig att fortsätta sina ansträngningar att vara miljövänligt i varje aspekt av sin verksamhet. Du kan läsa mer om deras insats här och ladda ner deras senaste uttalande här.

Ett exempel på åtgärder i våra keramiska fabriker är att återanvända material.
Det finns två fasetter av material återanvändning:
  1. Återanvändning av lera i formningsprocessen: alla överblivna råvaror återvinns och återanvänds i formningsprocessen (power press eller extrudering).
  2. Avvisade färdiga objekt (efter brand) lagras, åtskilda av färg, krossade, och blandas i andra råvaror (lera). Denna krossade keramik kallas "Pitchers" eller "chamotte".