Även om det inte är direkta "Eco-Warriors", gör cheferna för Raven medvetna och positiva ansträngningar för att minimera deras påverkan på miljön; de är båda veganer, åker kollektivt där det är möjligt, när det inte är det, delar på en helt elbil och deras hemmakontorskraft kompletteras med takmonterade solpaneler.

Moderbolaget till vår japanska kakeltillverkare, INAX, är LIXIL Corporation och som en del av en av deras tre kärnprinciper "Gör det rätta", har de åtagit sig att fortsätta sina ansträngningar för att vara miljövänliga i alla aspekter av sin verksamhet. Du kan läsa mer om deras insats här och ladda ner deras senaste uttalande här .

Ett exempel på åtgärder i våra keramiska fabriker är att återanvända material.
Det finns två aspekter av materialåteranvändning:
  1. Återanvändning av lera i formningsprocessen: alla överblivna råvaror återvinns och återanvänds i formningsprocessen (motorpress eller extrudering).
  2. Avvisat färdigt föremål (efter brand) lagras, separeras efter färg, krossas och blandas i andra råvaror (leror). Denna krossade keramik kallas "Pitchers" eller "chamotte".