Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Raven. Under hela webbplatsen, termerna "vi", "oss" och "vår" hänvisar till Raven. Raven erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, som villkoras av ditt godkännande av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något av oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Terms of Service", "Terms"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare, och / eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, då får du inte tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa tjänstevillkor betraktas som ett erbjudande är accepten uttryckligen begränsad till dessa tjänstevillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av tjänstevillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av tjänstevillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss online e-handelsplattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK
Genom att godkänna dessa användarvillkor, representerar du att du är minst den ålder av majoritet i din stat eller provins i bostad, eller att du är den ålder av majoritet i din stat eller provins av hemvist och du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller får du, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
Ett brott eller brott mot någon av Villkoren leder till att dina Tjänster omedelbart avslutas.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav på anslutande nät eller anordningar. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls för allmän information endast och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakt, mer komplett eller mer tid informationskällor. Varje tillit till materialet på denna webbplats är på egen risk.
Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.
Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller gentemot någon tredje part för ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår Returpolicy.
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa de färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av valfri färg blir korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av eventuella produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOUPPGIFTER
Vi förbehåller oss rätten att neka någon beställning du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, läs vår policy för returer.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller indata över.
Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "i dess är" och "som tillgänglig" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller avser din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och approve av de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.
Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa tjänstevillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR FRÅN TREDJE PART
Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, fundering eller frågor gällande produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR
Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en förfrågan från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (tillsammans 'kommentarer'), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla medier eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; 2) att betala ersättning för eventuella synpunkter, eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi fastställer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.
Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon rättighet för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt skulle kunna påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan det finnas information på vår sida eller i Tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive medut begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen angiven uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Förutom andra förbud som anges i servicevillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar, eller lokala förordningar; (d) att göra intrång på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung, eller funktionshinder, f) Att lämna in falska eller vilseledande uppgifter. (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka tjänstens funktionalitet eller funktion eller drift av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; h) att samla in eller spåra andras personliga information, (i) till spam, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa, eller skrapa; j) för varje obscent eller omoraliskt syfte, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsdetaljerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, tidsenligt, säkert eller felfritt.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du godkänner att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller säga upp tjänsten när som helst, utan att du behöver vara införsel.
Du godkänner uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) som tillhandahålls "i dess egenskap av är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
I inget fall skall Raven, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, eller direkta, indirekta, oförutsedda, bestraffande, särskilda, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller eventuella liknande skador, oavsett om de är baserade i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) , strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som handlas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt har att göra med din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som lagts ut , översänds, eller på annat sätt görs tillgängliga via tjänsten, även om de underrättas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller ansvarsbegränsning för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - GOTTGÖRANDE
Du samtycker till att gott göra, försvara och hold ofarliga Raven och våra moder- och dotterbolag, samarbetspartners, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa tjänstevillkor eller de dokument som de införlivar genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - SEVERABILITY
I händelse av att någon bestämmelse i dessa tjänstevillkor är fast besluten att vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskurna från dessa tjänstevillkor, sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
De skyldigheter och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är effektiva om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats.
Om du i vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa tjänstevillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela detta och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägning; och/eller kan i enlighet med detta neka dig åtkomst till våra Tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Underlåtenheten av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa tjänstevillkor skall inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till , eventuella tidigare versioner av tjänstevillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa tjänstevillkor ska inte tolkas mot den redaktionella parten.

AVSNITT 18 - STYRANDE LAG
Dessa tjänstevillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Storbritannien.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOR
Du kan granska den mest aktuella versionen av tjänstevillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår hemsida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar i dessa tjänstevillkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om tjänstevillkoren ska skickas till oss på ian@raven.style.

 

Ytterligare villkor

Dessa stycken talar om för dig vilka villkor vi levererar produkterna ("produkterna") från vår verksamhet. Läs noggrant igenom dessa allmänna villkor innan du beställer några Produkter. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra Produkter du samtycker till att vara bunden av dessa regler och villkor.

Er uppmärksamhet är särskilt uppmärksamma på begränsningen av ansvarsbestämmelser i villkor 10.

Du bör inte boka en rörmokare, elektriker, byggaer eller någon annan installatören tills alla Produkter har levererats och kontrollerats.

Produkter måste installeras av lämpliga kvalificerade eller registrerade installatörer.

 1. INFORMATION OM OSS

Raven är ett handelsnamn för Solveig Ltd-företag 9471489 registrerat i England och Wales handel från

Omnibus företagscenter

39-41 Norr väg

London

N7 9DP

. Vårt momsregistreringsnummer är 210941052.

 1. DIN STATUS

Genom att lägga en Order hos oss garanterar du att:-

a.) Du är juridiskt kapabel att ingå ett bindande avtal;

b.) Du är minst arton (18) år gammal;

c.) Alla detaljer som du lämnar till oss i syfte att beställa eller köpa varor är sanna, korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden; Och

d.) Du är behörig att använda kredit- eller betalkortet med vilket du köper någon Produkt(er) och att det finns tillräckliga medel på ditt konto för att täcka betalning av Den/de Produkt(er) som beställts.

 1. HUR KONTRAKTET FORMAS MELLAN DIG OCH OSS

3.1. Efter att ha gjort en beställning hos oss får du ett första e-postmeddelande från oss som erkänner att vi har mottagit din beställning och ytterligare ett e-postmeddelande kommer att skickas (vanligtvis inom 2 arbetsdagar efter det inledande e-postmeddelandet) som ger råd om tillgänglighet och ett beräknat leveransdatum för Produkten/-erna. Observera att detta inte innebär att din beställning har accepterats. Din beställning (oavsett om den görs via vår webbplats eller via telefon eller fax eller skriftligen) utgör ett erbjudande av dig att köpa en Produkt (er). Alla beställningar är föremål för godkännande av oss och produkttillgänglighet, och vi kommer att bekräfta sådan acceptans till dig genom att skicka dig ett e-mail som innehåller en faktura. Vid betalning av fakturan kommer din beställning att behandlas fram till vår tillverkare. Kontraktet mellan oss ("Kontraktet") kommer endast att bildas när du gör betalningen. För att undvika tvivel kommer vi inte att behandla någon beställning förrän vi har fått betalning från dig i sin helhet och clearade medel i fråga om en beställning, inklusive moms och leveransavgifter.

3.2. Kontraktet kommer endast att avse de Produkter vars avsändande vi har bekräftat i Fakturan för betalning. Vi kommer inte att vara skyldiga att leverera några andra Produkter som kan ha varit en del av din Beställning förrän fakturan och betalningen av sådana Produkter har bekräftats i en separat kommunikation.

3.3. När du gör en beställning garanterar du att all information och/eller specifikationer som ges är fullständiga och korrekta.

3.4. Alla beställningar måste göras skriftligen via e-post.

3.5 Alla specifikationer, beskrivningar, färger eller illustrationer av Produkter anges enbart i syfte att ge en ungefärlig uppfattning om de Sålda Produkterna och vi skall inte vara ansvariga för eventuella variationer i någon specifikation, beskrivning eller färg på Produkten/produkterna som inte på ett väsentligt sätt påverkar Produktens specifikation, användning eller funktion.

3.6. Vi förbehåller oss alla rättigheter att neka din beställning av vilken anledning som helst.

3.7. Eventuell offert gäller under en period av 30 dagar från dess datum, förutsatt att vi inte tidigare har dragit tillbaka den. Eventuell offert lämnas med utgångspunkt i att inget Kontrakt skall komma till stånd förrän fakturan har betalats enligt villkor 3.1.

 1. TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANS

4.1. Din beställning kommer att skickas med en rimlig tidsram från den som anges. Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar under lokala leveranser, tullförfaranden och sjöfrakt. Där vi blir medvetna om att datumet för leverans kan försenas kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och syftar till att ge dig ett reviderat datum. Leverans av Produkter kommer vanligtvis att göras direkt från Japan.

4.2. Om du beställer fler än en Produkt kan Produkterna levereras till dig i separata omgångar. Varje delbetalning är ett separat Avtal och ingen annullering av ett Avtal som avser ett istalment berättigar dig att avbryta något annat Avtal eller delbetalning.

Du bör inte boka en rörmokare, elektriker, byggmästare eller någon annan installatör förrän alla Produkter har levererats och kontrollerats. Produkter måste installeras av en lämpligt kvalificerad eller registrerad installat.

4.3. Alla leveranser kräver en signatur. Leveranser kommer att ske till "trottoarkanten sidan", bottenvåningen av en leveransadress bara. Du samtycker till att tillhandahålla (på egen bekostnad) adekvat och lämplig manuell arbetskraft för lossning av Produkten(ar). Om leveransadressen inte är tillgänglig med lastbil måste du informera oss via telefon eller e-post vid beställnings tidpunkten.

4.4. Du måste inspektera alla Product (er) noggrant innan du skriver för leverans. Om försändelser är defekta eller skadade vid leverans måste du informera oss i enlighet med Villkor 8.3.

4.5. Om du misslyckas med att ta leverans av Produkten/dem eller vi inte kan leverera Produkten/dem i tid eftersom du inte har tillhandahållit tillräcklig leveransinstruktion, skall Produkten/-arna returneras till transportdepån och ytterligare ett leveransdatum ordnas. Du samtycker till att möta kostnaderna för eventuell senare återleverans.

4.6. Vi ska inte hållas ansvariga för förlust du ådrar dig, vare sig finansiell eller annan, som direkt eller indirekt följer av vår försening eller underlåtenhet att uppfylla det datum då förseningen orsakas av orsaker utanför vår kontroll.

4.7. Var medveten om att vi inte kan hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av fel som har gjorts av köparen under inköpsprocessen, till exempel ange felaktiga adressuppgifter, så vänligen se till att all information är korrekt innan du behandlar din beställning.

4.8. Vi skall inte hållas ansvariga för någon utebliven leverans av Produkter om du inte skriftligen meddela oss om utebliven leverans inom tre dagar från den dag då Produkten/produkterna skulle i det ordinarie händelseförloppet har mottagits. Vårt Ansvar för utebliven leverans av Produkter ska begränsas till att ersätta Produkten/Produkterna inom rimlig tid.

4.9. Leverans till annan adress än den fakturerade adressen sker efter eget gottfinnande.

4.10. Våra utst områda poster är listade med en beräknad tidsskala. Dessa är datum som uppskattas av våra leverantörer och kan komma att ändras. Vi kommer att bekräfta när en vara är tillbaka i lager via antingen telefon eller e-post, och sedan åtgärder kan göras för din valda leveransmetod.

4.11. När varor hämtas från Solveig Ltd UK avsändarlager eller tillverkningsleverantör, blir de den utsedda kurirens ansvar. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förseningar är att kuriren erfarenheter.

4.12. För standard pallleveranser ligger ansvaret för att bortskaffa leveransförpackningsmaterial, såsom lastpallar hos kunden.

 1. RISK OCH TITEL

5.1. Produkten/produkten kommer att ske på egen risk från och med leveransen.

5.2. Äganderätten till Produkten/produkten kommer endast att överstiga till dig när vi får full betalning, antingen clearade medel eller kontanter, av alla belopp som förfaller till betalning avseende Produkten/de/ produkten, inklusive leveransavgifter.

 1. PRIS OCH BETALNING

6.1. Priset för någon Produkt kommer att vara som citeras på försäljningsordern eller fakturan eller offerten, utom vid uppenbart fel. Rabatt för massköp kommer att göras tillgänglig på begäran.

6.2. Dessa priser visas som exklusive moms och exklusive leveranskostnader, som kommer att läggas till det totala beloppet som förfaller enligt vår leveranspolicy. En leveransavgift kan gälla för leverans till vissa avlägsna postområden beroende på var och vilken typ av Produkt/produkt som beställts. Om sådana leveransavgifter tillkommer kommer vi att meddela dig vid beställnings tidpunkten. Vänligen kontakta oss för information om leveransavgifter till avlägsna postområden, utomlands och till platser utanför Storbritannien fastlandet.

6.3. Priserna är i när som helst kan komma att ändras, men ändringar kommer inte att påverka order avseende vilka vi redan har skickat en Invo till digIs.

6.4. Vårt företag innehåller ett stort antal Product (s) och det är alltid möjligt att, trots våra ansträngningar, några av de Produkt (er) som anges på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt att verifiera priser som en del av vårt avsändningsförfarande så att, där en Produkt(er) korrekt pris är lägre än vårt angivna pris, kommer vi att debitera ett lägre belopp när vi skickar Produkten till dig. Om en Produkt(er)' korrekta pris är högre än det pris som anges på vår webbplats, kommer vi normalt, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner innan du skickar Produkten (er) eller avvisa din beställning och meddela dig om sådant avslag.

6.5. Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla Produkten/produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset även efter att vi har skickat en faktura till dig, om prissättningsfelet är uppenbart och omisskännligt och rimligen kunde ha erkänts av dig som en felprissättning.

6.6. Betalning för alla Produkter måste ske genom Banköverföring. Betalning kommer att tas vid beställnings tidpunkten. En order skickas inte förrän full betalning har mottagits avseende den ordern.

6.7. För att säkerställa att ditt kredit-, betalkorts- eller betalkort inte används utan ditt medgivande kommer vi att validera namn, adress och annan personlig information som du har lämnat under beställningsprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser. Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker du till att sådana kontroller görs. Vid utförandet av dessa kontroller personlig information som du kan lämnas ut till en registrerad Credit Reference Agency som kan föra ett register över denna information. Du kan vara säker på att detta görs endast för att bekräfta din identitet, att en kreditkontroll inte utförs och att din kreditvärdighet kommer att påverkas inte. All information som du tillhandahåller behandlas säkert och strikt i enlighet med dataskyddslagen från 1998.

 1. KONSUMENTERNAS RÄTTIGHETER

7.1. Om du avtalar som konsument, kan du när som helst häva ett Avtal inom tre arbetsdagar, med början dagen efter att du fått din Faktura. För att undvika tvivel ska en arbetsdag omfatta måndag till fredag men ska utesluta helgdagar och alla bank- och/eller helgdagar. I detta fall får du full återbetalning av det pris som betalats för Produkten(er) i enlighet med vår Återbetalningspolicy (anges i villkor 9).

7.2. För att säga upp ett Avtal måste du informera oss via e-post eller skriftligen. Underlåtenhet att skriftligen informera oss om din avsikt att returnera Produkten/De Produkt(er) före portot kan resultera i en försening enligt Villkor 9.

 1. Kvalitet

8.1. Vi garanterar dig att vid leverans av någon Produkt som köpts från oss via vår oss är av tillfredsställande kvalitet och rimligt lämpade för alla de ändamål för vilka Produkter av det slaget är vanligt förekommande.

8.2. De flesta produkter som köpts via vårt företag har en fullständig tillverkargaranti eller garanti. Vi ska använda våra rimliga strävanden att överföra till dig förmånen av någon garanti eller garanti som ges till oss av tillverkaren av Produkten /dem som du har köpt men vi garanterar inte själva Produkten/erna separat. Alla påstådda fel som uppstår i garantin eller garantiperioden måste hanteras av dig enligt villkoren i garantin eller garantin. Observera att garantin eller garantin inte kommer att vara giltig om Produkten/Produkten/Produkten är installerad eller inte installeras av en registrerad installatören (i förekommande fall).

8.3. Om du får en Produkt som är skadad eller defekt (inklusive till följd av skada i transit) ska vi, efter ditt val, ersätta sådan Produkt(er), eller återbetala till dig det belopp du betalat för sådan Produkt (i enlighet med vår Återbetalningspolicy som anges i Villkor 9) förutsatt att du meddelar oss om sådan skada eller defekt via e-post eller skriftligen inom tre dagar efter leverans av Produkten(er). Vi kan kräva att du returnerar sådan Produkt(er) till leverantören eller tillverkaren till vår kostnad för att en undersökning ska kunna äga rum. Produkten(er) should vara i sin originalförpackning, i samma skick som du fått dem, oanvända och bör åtföljas av alla motsvarande orderuppgifter.

8.4. Om en Produkt har skadats under din ägo, eller där vi anser att reklamationen för den skadade eller defekta Produkten är oberättigad, ska vi inte vara skyldiga att acceptera retur av sådan Produkt. Under sådana omständigheter kommer vi att meddela dig att Produkten är tillgänglig för återleverans och du kommer att vara ansvarig för eventuella rimliga leveransavgifter som uppstår.

8.5. Vi skall inte hållas ansvariga för brott mot någon av garantierna i Villkor 8.1. om:-

a). Du gör någon ytterligare användning av Produkten/de/de) efter att ha aviss på sådant sätt; Eller

b). Felet uppstår eftersom du (eller en tredje part som anlitats av dig) underlåtit att följa instruktionerna om lagring, installation, drifttagning, användning eller underhåll av Produkten(er) av (om det inte finns någon) god handelssed; Eller

c). Du ändrar eller reparerar sådan(a) Produkt(er).

8.6. Om vi följer villkor 8.3 vi skall inte ha något ytterligare ansvar för ett brott mot någon av garantierna i Villkor 8.1 avseende Produkten (er).

 1. VÅR ÅTERBETALNINGSPOLICY

9.1. Alla bra levereras är på en Custom Order basis, vilket innebär att de har beställts speciellt för dig.

9.2. Du får annullera din beställning, upp till 48 timmar efter att betalningen av fakturan är gjord. Vid den tidpunkten en full återbetalning kommer att göras.

9.3. Vi kommer vanligtvis att återbetala eventuella pengar som erhållits från dig med samma metod som ursprungligen användes av dig för att betala för ditt köp.

 1. VÅRT ANSVAR

10.1. Med förbehåll för villkor 3, 4 och 6 följande bestämmelser anges hela vårt finansiella ansvar (inklusive allt ansvar för handlingar eller försummelser av våra anställda, agenter och underleverantörer) till dig i fråga om,-

a). något brott mot dessa Villkor;

b). all användning som gjorts eller återförsäljning av dig av någon av Produkterna, eller av någon produkt som innehåller någon av Produkterna; Och

c). någon framställning, uttalande eller en annan handling eller underlåtenhet inklusive vårdslöshet som uppstår under eller i samband med Avtalet. 10.2. Ingenting i dessa allmänna villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar;-

a). för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet; Eller

b). enligt avsnitt 2 (3) i lagen om konsumentskydd från 1997, Eller

c). för varje fråga som det skulle vara olagligt och/eller olagligt för oss att utesluta eller försöka utesluta vårt ansvar; Eller

d). för bedrägeri eller bedräglig förvrängning.

10.3 Villkor 10.2 och Villkor 10.3

a). Vårt totala ansvar i avtalet, skadeståndsgrundande (inklusive vårdslöshet eller brott mot lagstadgad plikt), vilseledande, restitution eller på annat sätt, som uppstår i samband med utförandet eller det planerade fullgörandet av avtalet ska vara begränsat till 1 000 pund i förhållande till offentligt ansvar och produktansvar och 1 000 000 pund i förhållande till våra anställdas, agenters och underentreprenörers handlingar eller försummelser; och b). Vi skall inte hållas ansvariga gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer eller uttömning av god vilja i varje enskilt fall vare sig direkt, indirekt eller följdriktig eller någon fordran på följdersättning som uppstår ur eller i samband med Avtalet.

10.4 . Vi är inte ansvariga för direkt eller indirekt förlust(es) som händer som en effekt av ditt missbruk av Produkten(er) inklusive men inte begränsat till direkt eller indirekt förlust(es) som händer som en effekt av din felaktiga installation av Produkten(er) och/eller din underlåtenhet att följa några installationsanvisningar i fråga om Produkt(er).

10.5. Där du köper någon Produkt(er) från en tredje parts säljare via vår sida, kommer säljarens individuella ansvar att anges i säljarens villkor.

10.6. Vi avråder från att boka några installatörer, eller delta i förberedande arbete tills fullständig mottagande och inspektion av dina varor, och kommer inte att vara ansvarig för någon tradesperson kostnader, följdförlust eller ersättning på något sätt. Leveranstidsskala anges som uppskattningar i god tro, men kan inte tas som exakt eller exakt information.

10.7. Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella rörmokare kostnader, följdförlust eller ersättning på något sätt.

 1. Importtull

11.1. Om du beställer Produkter från vårt Företag för leverans utanför Storbritannien, kan de omfattas av importtullar och skatter som tas ut när leverans når den specifika destinationen. Om inget annat anges ansvarar du för betalning av sådana importtullar och skatter. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och kan inte förutsäga deras belopp. Kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information innan du gör din beställning.

11.2. Observera också att du måste följa alla tillämpliga lagar och regler i det land som Produkterna är avsedda för. Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella brott av dig av sådana lagar.

 1. SKRIFTLIGA MEDDELANDEN

Gällande lagar kräver att en del av den information eller den kommunikation vi skickar till dig ska vara skriftlig. Alla order (er) måste placeras i skriftliga via e-post. Vi kontaktar dig via e-post eller ger dig information genom att publicera meddelanden på vår Webbplats. I avtalssyfte godkänner du detta elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav som sådan kommunikation ska vara skriftlig. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 1. Meddelanden

Alla meddelanden som du ger oss till oss måste ges till Solveig Ltd UK på 2 Edeleny Close, London, N2 0FE. Vi kan ge meddelande till dig på antingen e-post eller postadress du lämnar till oss när du gör en beställning, eller på något av de sätt som anges i Villkor 12 ovan. Vid tillhandahållandet av delgivning av ett meddelande, kommer det att vara tillräckligt att vid ett brev bevisa att ett sådant brev var korrekt adresserat, stämplat och placerat i posten och i fråga om ett e-postmeddelande, att sådant e-postmeddelande skickades till den angivna e-postadressen till adressaten.

 1. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

14.1. Kontraktet mellan dig och oss är bindande för dig och oss och på våra respektive efterträdare och överlåter.

14.2. Du får inte överlåta, överlåta, debitera eller på annat sätt förfoga över Avtalet, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, utan vårt föregående skriftliga medgivande.

14.3. Vi kan överlåta, överlåta, debitera, anlita avtalet eller på annat sätt förfoga över Avtalet, eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, när som helst under avtalets löptid.

 1. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

15.1. Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra skyldigheter enligt Avtalet som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll (en Force Majeure-händelse).

15.2. En Force Majeure Event inkluderar varje handling, händelse, icke-hända, underlåtenhet eller olycka utanför vår rimliga kontroll och omfattar i synnerhet (utan begränsning) följande;-

a). Strejker, lock outs, eller andra stridsåtgärder.

b) Inbördeskrig, upplopp, invasion, terroristattack, eller hot om terroristattack, krig (vare sig deklarerat eller inte) eller hot eller förberedelse för krig. c). Guds akt, Eld, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof.

d). Omöjlig att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransport, eller andra medel för offentliga eller privata transporter.

e). Omöjligheten av användningen av offentliga eller privata telenät.

f). De handlingar, dekret, lagstiftning, föreskrifter eller restriktioner som någon regering eller lagstadgad myndighet.

Vår prestation under alla Kontrakt anses vara avstängda under den period som Force Majeure Event fortsätter, och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestanda under hela den perioden. Vi kommer att använda våra rimliga strävanden att få en Force Majeure Event till ett eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt kontraktet kan utföras trots Force Majeure Event.

 1. Upphävande

16.1. Underlåtenhet eller försening av oss att verkställa eller delvis verkställa någon bestämmelse i avtalet skall inte tolkas som ett upphävande av någon av våra rättigheter enligt Avtalet.

16.2. Varje avstående från oss eller något brott mot, eller någon försummelse enligt, någon bestämmelse i Avtalet skall inte tolkas som ett avstående från eventuella efterföljande brott eller försummelse och skall inte på något sätt påverka de andra villkoren i Avtalet.

 1. Separeringsklausul

Om någon av dessa Regler och Villkor eller någon bestämmelse i Avtalet bestäms av någon behörig myndighet att vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i någon utsträckning, kommer ett sådant villkor, villkor eller bestämmelse i den utsträckningen att avskurna från de återstående villkoren, villkoren och bestämmelserna som kommer att fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen tillåter.

 1. HELA AVTALET

18.1. Dessa allmänna villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem representerar hela avtalet mellan oss i förhållande till föremålet för något Avtal och detta avtal ersätter alla tidigare avtal, förståelse eller arrangemang mellan oss, vare sig muntliga eller skriftligen.

18.2. Vi är var och en medveten om att, i ett ingånde av detta avtal, ingen av oss har förlitat sig på någon representation, uttalande, garanti, företag eller löfte som ges av den andra eller vara underförstått från något sagt eller skrivet i förhandlingar mellan oss före sådant Avtal förutom som uttryckligen anges i dessa regler och villkor.

18.3. Ingen av oss ska ha någon gottgörelse i fråga om osann förklaring som gjorts av den andra, vare sig det är per hand eller skriftligt, före dagen för något Avtal (såvida inte ett sådant osant uttalande gjordes på ett bedrägligt sätt) och den andra partens enda gottgörelse skall vara för avtalsbrott enligt vad som anges i dessa Allmänna villkor.

 1. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

Parterna i detta avtal avser inte att något avtalsans mandat skall vara verkställbart genom 1999 års avtal (Rättigheter för tredje man) av var och en som inte är part i den.

 1. VÅR RÄTT ATT VARIERA DESSA VILLKOR

20.1. Vi har rätt att revidera och ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan för att återspegla förändringar i marknadsförhållandena som påverkar vår verksamhet, förändringar i teknik, förändringar i betalningsmetoder, ändringar i relevanta lagar och lagstiftarens krav och förändringar i vårt systems kapacitet.

20.2. Du kommer att omfattas av de policyer och villkor som gäller vid den tidpunkt som du beställer Produkter från oss, såvida inte (i) någon ändring av dessa policyer eller dessa regler och villkor krävs för att göras enligt lag eller statlig myndighet (i vilket fall det kommer att gälla för order som tidigare gjorts av dig), eller (ii) om vi meddelar dig om ändringen av dessa policyer eller dessa regler och villkor innan vi skickar till dig de Dispatch Bekräftelse (i så fall har vi rätt att anta att du har accepterat ändringen av villkoren, om du inte meddelar oss om motsatsen inom tre arbetsdagar efter mottagandet av dig av Produkten (er)).

 1. STYRANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa regler och villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa regler och villkor ska omfattas av exklusiv jurisdiktion för domstolarna i England och Wales.

 1. DATASKYDD OCH INTEGRITET

Alla detaljer som du lämnar till oss från vilka vi kan identifiera dig hålls och behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy.

 1. LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBPLATSER
 2. Vi kan tillhandahålla länkar på vår webbplats till webbplatser för andra företag, oavsett om de är anslutna till oss eller inte. Vi kan inte ge någon som helst ut tagande att de varor du köper från tredje parts säljare via vår sida, eller från företag till vars webbplats vi har lämnat en länk på vår webbplats, kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, och alla sådana garantier frånsäger sig av oss absolut. Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte dina lagstadgade rättigheter mot tredje parts säljare. Vi kommer att meddela dig när en tredje part är inblandad i en transaktion, och vi kan komma att lämna ut din kundinformation som rör den transaktionen till tredje partsäljare